Kontakt


Mobile Logic Sp. z.o.o.

Adres: ul. Wojska Polskiego 3/220 39-300 Mielec
Województwo: Podkarpackie

NIP: 8172183858

REGON: 367614723

KRS: 0000684035

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Sąd: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego